fmcg small2

fmcgProducts

Med fmcgProducts registreres produktdata ét sted og der opnås 100% korrekte produktdata hver gang !

Hos mange dagligvareleverandører redigeres produktdata i forskellige processer, der understøttes af ikke-sammenhængende systemer. Samme produktinformation kan derfor blive tastet rigtig mange gange i systemer for produktudvikling, produktlivscyklus, ERP, kvalitet, produktion, salg, marketing, labels, web-site, og i GS1Trade Sync. Problemet med de mange registreringer af samme produktinformation er, at sandsynligheden for fejl og uoverensstemmelser er meget stor. 

Grossisterne har påvist, at der hidtil har været fejl i mange af de produktdata, der modtages fra FMCG-leverandørerne. Med introduktion af offentlige datapools som GS1Trade Sync har grossisterne taget fat på løsning af problemet. Men hvis produktdata indtastes manuelt i GS1Trade Sync er der stadig stor risiko for fejl. Fejl elimineres først, når FMCG-leverandørerne administrerer egne produktdata i interne produktdatabaser, som alle andre systemer - herunder GS1Trade Sync - arver data fra. At dobbeltarbejde også elimineres herved er en ekstra ikke ubetydelig sidegevinst for FMCG-leverandørerne.

 

 

Brugervenligt 

fmcgProducts bygger på 10 års erfaringer fra det danske og det svenske marked for produktdata-løsninger. 

Der skal ofte navigeres blandt mange felter. Du kan selv foretage funktionsopdeling i fmcgProducts, og udelukkende vise de felter der er relevante for den enkelte forretningsenhed eller medarbejder. Sammen med "Quick search", og den dynamiske menustruktur er det ekstra nemt at komme til det felt der skal redigeres.

Med Microsoft Excel import/eksport funktionen, kan man lynhurtigt danne sig et overblik over udvalgte produkter/felter, og masseopdatering af produktdata fra Microsoft Excel er en yderst effektiv og hurtig metode til at opdatere eksisterende produkter, oprette nye produkter, eller tilføje nye felter til eksisterende produkter.

Med fmcgProducts kan man selv definere sine egne web-oversigter, f.eks. på produktstatus, produktkategorier, divisioner etc., samt ud fra egne udvælgelseskriterier helt ned på feltniveau.

Ved hjælp af standard Microsoft Word skabeloner, kan du selv opbygge egne produktbeskrivelser, grossistudskrifter etc. i fmcgProducts.

 

Integration

fmcgProducts er den eneste løsning på markedet, der tilbyder administration af produktdata med integration til interne systemer og GS1Trade Sync. Med integrationsmodulet i fmcgProducts kan der integreres til virksomhedens ERP-system, og der kan opsættes "mapping" og "konvertering" på feltniveau, som foretages ifm. den automatiske indlæsning. Egne felter er understøttet i fmcgProducts, og kan oprettes efter behov.

 

 

100% web-baseret

fmcgProducts er en online browser-baseret løsning, der kører som en cloud-løsning hos fmcgsolutions.dk. Der betales et fast månedligt abonnement for fmcgProducts. 

Brochure:

pdffmcgProducts_Brochure.pdf